Online mentorstvo

Šta sve online mentorstvo obuhvata?

  • Ukazivanje i rešavanje potencijalnih grešaka u izvođenju vežbi
  • Ubacivanje dobrih i izbacivanje loših navika po pitanju ishrane (bez praćenja striktnog plana)
  • Praćenje treninga uz pisanje redovnih izveštaja
  • Pisanje planova treninga na nedeljnom nivou uz praćenje reakcije tela
  • Podizanje fizičke spremnosti na najviši stepen
  • Transformaciju tela kao posledicu svega navedenog
  • Mogućnost svakodnevne komunikacije sa nama putem WhatsApp-a
  • Podršku i motivaciju jer psiha igra ogromnu ulogu

Započnite saradanju sa nama !

Scroll to Top